ภูมิศาสตร์เกษตรรุ่นพี่-รุ่นน้อง ^^ (at โครงการชั่งหัวมัน ตามพระราชดำริ ต.เขากระปุก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี)

ภูมิศาสตร์เกษตรรุ่นพี่-รุ่นน้อง ^^ (at โครงการชั่งหัวมัน ตามพระราชดำริ ต.เขากระปุก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี)

วิถีการเรียนภูมิศาสตร์เกษตร (at อุทยานแห่งชาติเขื่อนแก่งกระจาน)

วิถีการเรียนภูมิศาสตร์เกษตร (at อุทยานแห่งชาติเขื่อนแก่งกระจาน)